Sekretesspolicy

Denna sekretesspolicy förklarar hur TRIXXA hanterar din personliga information och data. Vi värdesätter ditt förtroende och har strävat efter att göra policyn så tydlig som möjligt. Policyn är uppbyggd så att du snabbt kan hitta svar på de frågor som intresserar dig mest.

Denna sekretesspolicy gäller för alla tjänster och webbplatser som erbjuds av TRIXXA. Vi hänvisar till dessa tjänster och webbplatser kollektivt som "Tjänster" i policyn. Vissa tjänster har kompletterande sekretess som mer i detalj förklarar specifika policies som gäller för dessa tjänster. Om inget annat anges, är det våra tjänster som tillhandahålls av TRIXXA.

Kort sammanfattning av det viktigaste:

 • Allt du lagt in i TRIXXA ägs av dig. Vi respekterar din äganderätt till din data och vi kommer inte sälja den vidare till någon annan. Vi kommer inte heller att använda din data för ändamål som inte är relaterade till dig eller våra tjänster utan ditt medgivande, utom i ett begränsat antal omständigheter (t.ex. om vi tvingas av en stämning, eller om du har gett oss tillåtelse att göra det).
 • Vi skyddar dina kontakter e-postadresser och telefonnummer. Vi säljer inte e-postadresser eller telefonnummer som du registrerat i TRIXXA.
 • Vi lagrar din data på ett säkert sätt. Läs våra användarvillkor om hur vi skyddar din data.
 • All data lagras på servrar inom EU.
 • Vi kommer att behandla din data för din räkning och under dina instruktioner (inklusive de som överenskommits i denna sekretesspolicy).
 • Om du tror att en begäran strider mot våra användarvillkor eller kan delta i olaglig verksamhet maila support@trixxa.com

Frågor? För frågor om vår sekretesspolicy eller praxis, maila support@trixxa.com

1. Vilken information samlar TRIXXA in?

+ 1.1 Vilken information samlar TRIXXA in?

All information som vi samlar in har en koppling till våra tjänster och deras funktioner. När du använder TRIXXA, samlar vi information om dig och din användning av våra tjänster från en rad olika källor. Dessa listas nedan. Avsnitten efteråt beskriver vad vi gör med denna information.

Information vi samlar in direkt från dig

 • Kontoinformation: Du behöver ett TRIXXA konto innan du kan logga in i TRIXXA. När du registrerar ett konto, samlar vi in ditt användarnamn, din e-postadress, lösenord och mobiltelefonnummer.
 • Adressboksinformation: Vi tillåter dig att importera e-postadresser till dina kontakter i TRIXXA. Vi använder inte dessa e-postadresser för våra egna syften. Vi mailar inte dina kontakter utom på din begäran. Vi delar inte eller missbrukar inte dina kontakters e-postadresser eller telefonnummer. Vi kommer inte heller att sälja dessa e-postadresser eller telefonnummer till tredje part.
 • Data som du registrerar när du ställer förfrågningar via TRIXXA: Vi lagrar dina förfrågningar åt dig.
 • Övrigt data du avsiktligt delar: Vi kan samla in din personliga information eller data om du skickar det till oss i andra sammanhang. Till exempel, om du ger oss en rekommendation, skickar in en supportfråga eller deltar i en TRIXXA tävling.

Information vi samlar in om dig indirekt eller passivt när du interagerar med oss

 • Enhetsdata: Vi samlar in data från enheten du använder för att komma åt våra tjänster, såsom IP-adress, operativsystemsversion, enhetstyp, system- och prestandainformation. Vi kan också anta din geografiska plats baserat på din IP-adress.
 • Statistik: Vi använder Google Analytics för att samla in data om användarnas beteende i TRIXXA för att förbättra funktionaliteten i appen samt data för att planera och genomföra vår marknadsföring. I detta syfte använder vi Google Analytics Advertising Features vilket inkluderar att vi använder Google Analytics Demographics and Interest Reporting för att samla in demografisk data (kön och ålder), remarketing funktioner i Google Analytics, Google Display Network Impression Reporting, för att få information om hur många gånger våra annonser visas i Google Adwords, samt tjänster som är integrerade med Google Analytics som innebär att de samlar data för annonsering bl a via cookies och identfierare. Om du inte vill att vi samlar in data om dig via Google Advertising Features så kan du hitta information i länken om hur du ändrar dina inställningar här.

2. Hur TRIXXA använder informationen vi samlar in?

+ 2.1 Hur TRIXXA använder informationen vi samlar in?

Vi behandlar all din data i TRIXXA som din privata information. Vi använder den information vi samlar in från dig för att förbättra våra tjänster till dig. Nedan ser du vad vi använder informationen till.

 • Att förse dig med våra tjänster. Detta inkluderar att ge dig kundsupport, vilket kräver att vi behöver ha tillgång till information för att kunna hjälpa dig.
 • Att hantera våra tjänster. Vi använder din information internt till följande begränsade syften:
  • Att övervaka, underhålla och förbättra våra tjänster och funktioner. Vi tar fram statistik och gör analys av informationen som vi får (som användningsdata, enhetsdata, hänvisningsdata, frågor och svarsdata) för att mäta användarnas beteenden och trender, för att övervaka, felsöka, förbättra våra tjänster och att utveckla nya funktioner. Vi kan använda din information för internt bruk som syftar till att hålla våra tjänster säkra och utan driftstörningar.
  • För att upprätthålla våra användarvillkor.
  • För att förhindra potentiellt olaglig verksamhet.
 • Att skapa nya tjänster, funktioner eller innehåll: Vi kan använda dina uppgifter och metadata (det vill säga uppgifterna om hur du använder TRIXXA) för våra interna ändamål till att skapa, tillhandahålla nya tjänster, funktioner eller innehåll.
 • Att kontakta dig om din tjänst eller konto: Ibland skickar vi dig affärsrelaterade meddelanden (t ex servicerelaterade meddelanden, betalningsfrågor, ändringar i våra tjänster eller policies, ett välkomstemail när du registrerar dig). Du kan inte välja bort dessa meddelanden eftersom de är nödvändiga för att vi skall kunna tillhandahålla våra tjänster till dig.
 • Att svara på juridiska förfrågningar och förhindra skada: Om vi ​​får en stämning eller annan juridisk begäran, kan vi behöva kontrollera de uppgifter vi har för att kunna bestämma hur vi ska reagera.

3. Till vem eller vilka delar vi eller lämnar ut dina uppgifter?

+ 3.1 Till vem eller vilka delar vi eller lämnar ut dina uppgifter?

Vi säljer inte din data till tredje part om du inte uttryckligen tillåter oss att göra det!

När kan vi avslöja din data till tredje part? Endast för ett begränsat antal skäl. Vi delar din information med våra underleverantörer som hjälper oss att erbjuda våra tjänster till dig. Avtalen vi har med dessa tjänsteleverantörer ställer krav på att de ska hålla din information konfidentiell och att använda den endast i syfte att tillhandahålla våra tjänster. Till exempel använder vi betalningsprocesser som hjälper oss att bearbeta kreditkortstransaktioner. Genom att använda våra tjänster godkänner du även att vi delar din information i TRIXXA med våra underleverantörer i enlighet med denna policy. I sällsynta fall kan vi dela information om det krävs enligt lag, eller i en omstrukturering eller i samband med ett förvärv. Vi kan lämna ut din information:

 • Till våra underleverantörer: Vi använder underleverantörer som hjälper oss att förse dig med våra tjänster. Vi ger personer som arbetar för en del av dessa leverantörer tillgång till din information, men endast i den utsträckning som krävs för att de ska kunna leverera sina tjänster till oss. För att säkerställa sekretessen för din personliga information och data samt för att säkerställa att den endast används för att tillhandahålla deras tjänster till oss, och i enlighet med denna sekretesspolicy, har vi både administrativa, organisatoriska, avtalsmässiga och tekniska skydd. Exempel på underleverantörer inkluderar betalningar, hostingtjänster och e-postleverantörer.
 • Om detta krävs enligt lag eller för att skydda våra rättigheter eller din och andras säkerhet: Vi kan lämna ut information som krävs eller tillåts enligt lag, eller när vi anser att utlämnandet är nödvändigt för att skydda våra rättigheter, skydda din säkerhet eller andras säkerhet och / eller för att uppfylla ett rättsligt förfarande, domstolsorder, stämning, eller andra juridiska processer på oss.

4. Vilka är dina rättigheter till informationen?

+ 4.1 Vilka är dina rättigheter till informationen?

Du kan:

 • Uppdatera dina kontouppgifter. Du kan uppdatera din kontoinformation på sidan Mitt konto. Informationen uppdateras omedelbart.
 • Komma åt och korrigera dina personuppgifter. Du har tillgång till och kan korrigera personuppgifterna som TRIXXA har om dig genom att gå in på Mitt konto i TRIXXA.
 • Avsluta ditt konto. Du avslutar ditt konto genom att maila till support@trixxa.com. Avslutar du ditt konto raderas dina uppgifter inte omedelbart. Så länge du upprätthåller ett konto hos oss, kan vi behålla din raderade data under en begränsad tid. Om du tar bort något av misstag och behöver återställa det (som du kan begära genom att kontakta kundtjänst). I den utsträckning som lagen kräver, kommer vi permanent radera din data om du begär att avsluta kontot.

Hur länge ska vi behålla dina data? Vi behåller i allmänhet dina data så länge du har ett konto med oss, eller för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter, lösa tvister, eller upprätthålla våra avtal. Data som tas bort från våra servrar kan förbli som rest kopior på offsite backup media för upp till cirka 12 månader efteråt.

5. Säkerhet, cookies och annan viktig information

+ 5.1 Säkerhet, cookies och annan viktig information

När du använder eller interagerar med Tjänsten kan vi använda olika tekniker som samlar information om hur Tjänsten nås och används. Denna information kan inkludera:

 1. Information om din typ av abonnemang och dina interaktioner med Tjänsten, exempelvis interaktioner med, Tredjepartsapplikationer, och annonser, produkter och tjänster som erbjuds, kopplas till eller görs tillgängliga i eller via Tjänsten.
 2. Uppgifter om datum och tidpunkter för dina förfrågningar.
 3. Det Användarinnehåll (enligt definitionen i Användningsvillkoren) som du bidrar med till Tjänsten, inklusive meddelanden som du skickar och/eller tar emot via Tjänsten,
 4. Tekniska data, vilket kan innefatta URL-information, cookie-data, din IP-adress, de typer av enheter du använder för att få tillgång till eller ansluta till tjänsten, unika enhets-ID, enhetsattribut, typ av nätverksanslutning (t.ex. WiFi, 3G, LTE) och leverantör, nätverks- och enhetsprestanda, typ av webbläsare, språk, information som möjliggör hantering av digitala rättigheter, operativsystem och applikationens version.

Om du interagerar med Tredjepartsapplikationer kan vi komma att ta emot liknande information relaterad till dina interaktioner med Tjänsten via Tredjepartsapplikationen, liksom information om din allmänt tillgängliga aktivitet på Tredjepartsapplikationen. Vi kan komma att använda cookies och annan teknik för att samla in denna information

Förändringar av denna sekretesspolicy. Vi kan ändra denna policy när som helst, men om vi gör det, kommer vi att meddela dig genom att publicera ändringarna på www.trixxa.com. Om vi bedömer att ändringarna är väsentliga, kommer vi att skicka dig ett meddelande avseende de ändringar vi har gjort via e-post eller via vår hemsida www.trixxa.com. Om du efter att ha informerats om dessa förändringar, inte avbryter prenumerationen och fortsätter att använda våra tjänster efter uppsägningstiden, kommer du anses ha uttryckligen samtyckt till förändringarna.

 • Säkerhet. Vi åtar oss att hantera din personliga information och data med integritet och omsorg, se TRIXXA´s användarvillkor. Men oberoende av säkerhetsskydden och de försiktighetsåtgärder vi tar, finns det alltid en risk att dina personuppgifter kan ses och användas av obehöriga tredje parter som ett resultat av att de samlat in data som överförs via Internet.
 • Dataplatser. Våra servrar är baserade inom EU, så din personliga information kommer att ledas och bearbetas av oss och vår underleverantör.
 • Svenska versionen. Vid oklarheter eller konflikter mellan översättningar är det den svenska versionen som gäller.